MODLITWA „OJCZE NASZ” ZA ZMARŁYCH

Ojcze nasz, który jesteś w Niebie.
Błagam Cię Niebieski Ojcze, wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym to, że Ciebie, swego Pana i Ojca, któryś je przyjął łaskawie za Swoje dzieci, nie kochały i nie dawały Ci należnej czci, lecz przez grzechy wypędziły Cię ze swych serc, w których chciałeś na zawsze zamieszkać. Na przebłaganie za te winy ofiaruje Ci ową miłość i uwielbienie, jakie Ci zawsze oddawał w czasie swego ziemskiego życia Twój Jednorodzony Syn. Ofiaruję Ci również wszystkie dzieła przebłagalne i zadośćuczynienia, którymi Jezus przebłagał Cię za grzechy ludzkości i odkupił ją. Amen.
Święć się Imię Twoje.
Z głębi serca błagam Cię, o Najlepszy Ojcze, przebacz duszom w czyśćcu cierpiącym to, iż nie zawsze czciły Twoje Najświętsze Imię, lecz często go nadużywały i przez swe grzeszne życie stały się niegodne Imienia Chrystusowego. Jako wynagrodzenie za te grzechy, ofiaruję Ci ową cześć, jaką okazywał Twemu Imieniu Twój Umiłowany Syn tu na ziemi przez swoje prace i bolesne konanie. Amen.
Przyjdź Królestwo Twoje
Błagam Cię, o Najlepszy Ojcze, wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym, iż nie zawsze z całego serca pragnęły i z całą gorliwością szukały Twojego Królestwa, w którym jedynie zawarty jest prawdziwy Pokój i wieczna Radość. Jako zadośćuczynienie za tę ich obojętność w szukaniu dobra, ofiaruję Ci owo święte pragnienie Twego Syna, który chciał, aby i one stały się uczestnikami Jego Królestwa.
Amen.
Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi.
Błagam Cię, o Najlepszy Ojcze, wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym, że swoją wole nie zawsze chciały podporządkować Twojej Woli i nie zawsze usiłowały ją wypełnić, ale często żyły i postępowały według swojej własnej woli. Za to ich nieposłuszeństwo ofiaruję Ci owo całkowite zjednoczenie Najświętszego Serca Twojego Syna z Twoją Najświętszą Wolą i tę najgłębszą pokorę z jaką On Sam był Ci posłuszny aż do Swojej śmierci na krzyżu. Amen.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Błagam Cię, o Najlepszy Ojcze, wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym, iż Najświętszy Sakrament Ołtarza przyjmowały często bez gorącego pragnienia, bez najgłębszej czci i miłości, a może nawet niegodnie i że może przyjmowanie Tego Sakramentu zaniedbywały. Za te ich grzechy ofiaruję Ci całą świętość i uwielbienie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a także Jego żarliwą miłość z jaką nam to największe Dobro ofiarował. Amen.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Błagamy Cię, o Najlepszy Ojcze, daruj duszom w czyśćcu cierpiącym wszystkie ich grzechy, szczególnie zaś uwolnij ich dusze obciążone siedmioma grzechami głównymi, nade wszystko te, które swych wrogów nie miłowały i przebaczyć im nie chciały. Jako zadośćuczynienie za te ich grzechy ofiaruję Ci ową modlitwę pełną miłości, jaką za swoich wrogów wznosił na Krzyżu Twój Umiłowany Syn. Amen.

I nie wódź nas na pokuszenie.
Błagam Cię, o Najlepszy Ojcze, przebacz duszom w czyśćcu cierpiącym, że często nie walczyły z pokusami i namiętnościami ale ulegały duchowi i pożądliwością ciała. Za te ich rozliczne grzechy ofiaruję Ci owo chwalebne Zwycięstwo Jezusa Chrystusa, jakim pokonał cały świat. Ofiaruję Ci też Jego Święte życie, Jego prace i cierpienia, Jego mękę i śmierć na Krzyżu. Amen.

Ale nas zbaw ode złego
i od wszystkich kar, a przez zasługi Twego Umiłowanego Syna doprowadź te dusze i nas samych do Królestwa Wiecznej Radości, którą jesteś Ty Sam Ojcze. Amen.
* * *
Ojcze Przedwieczny
Który z miłości do dusz wydałeś na śmierć Syna Swego Jedynego, błagamy Cię przez Jego Krew i zasługi, oraz przebite Serce Jego, zmiłuj się nad całym światem i przebacz wszystkie grzechy, które ludzie popełniają. Przyjmij pokorne wynagrodzenie, które ofiarują Ci dusze wybrane. Złącz je z zasługami Twego Boskiego Syna, aby ich wszystkie czyny miały wielką skuteczność. Ojcze Przedwieczny! Zmiłuj się nad duszami… póki jest jeszcze Czas Twojego Miłosierdzia.

Kategoria: