MIŁOSIERNE OBLICZE PANA JEZUSA ZACHOWAJ NAS OD WIELKIEJ BOŻEJ KARY

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i otwarcia Nieba duszom w czyśćcu cierpiącym.- Na złagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie Miłosierdzia.

Kategoria: