KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia, – napoju życia z Nieba dla nas dany! – O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, – Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, – abyś nas wszystkich życiem napawała, – abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, – Miłosierdzie wybłagała. O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, – gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, – cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste – z Aniołami ze Świętymi.

Kategoria: