KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku:
lx Ojcze nasz, Zdrowaś i Wierzę w Boga…
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Jego Bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.
Zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3x)
* * *
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Kategoria: