MODLITWA DO TAJEMNICY TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

O Boże, w Trójcy Jedyny, cała ludzkość jęczy pod ciężarem grzechów i woła potężnym głosem nędzy o ratunek dla świata całego. Boże, w Trójcy Jedyny, ratuj nas przez moc Twej Tajemnicy; ulecz rany grzesznej duszy naszej i nie pozwól aby zginęło tak wiele dusz. Niech Miłość i Miłosierdzie ogarnie świat cały. Nie pozwól, o Panie, aby nadal brzemię grzechu panowało nad światem. O Boże, w Trójcy Jedyny, do kogo pójdziemy? Ciebie, o Boże, Ojcem zwać chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z drogi nieprawości wrócić pragniemy, w Tobie Ojcze, ratunku szukamy z wielkim lękiem do Ciebie się zbliżamy, bo pragniemy kochać Ciebie. Bożymi dziećmi Twoimi jesteśmy; ogarnij nas, o Boże Swoją miłością i wyzwól nas z grzechu ciemności; daj nam światło Boże i Ducha Bożego, O Boże, w Trójcy Jedyny, daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie, niech zajaśnieje świat Światłem Bożym, a niewola grzechu niech przestanie istnieć, O Królu i Panie, przyjdź do naszych serc i Króluj, bo Tyś naszym Bogiem i Zbawicielem naszym. W Tobie, o Boże, nadzieja i ufność nasza. Króluj nam Boże, w Trójcy Jedyny, a moc Twej Tajemnicy, niech ogarnie świat cały. Amen

Kategoria: