NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twej Miłości.
V. Ześlij Ducha Twojego, a będą stworzone.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu wszystko co dobre poznawać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

O Niepokalane Serce Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą, jaką pałało Twe Serce, o Maryjo, od pierwszej chwili istnienia Swego rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom. Udziel mi również łaski……….o którą Cię jak najbardziej proszę.

 

Zdrowaś Maryjo…

O Matko Pięknej Miłości, zapal me serce żarem Serca Twego. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębiona przepaści Pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogą się podobać Najpokorniejszemu Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski……..o którą Cię najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo…

O Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca. O Niepokalane Serce Matki Boga Mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością, oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości, strzeż zmysłów moich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego. Udziel mi również łaski………… o którą Cię jak najusilniej proszę.Zdrowaś Maryjo…Przez Twoje Niepokalane Poczęcie o Maryjo, oczyść ciało moje i duszę moją. Amen.

Kategoria: