LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI – DO ODMAWIANIA W NOWENNIE

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Niepokalane Serce Maryi,
Przedmiocie upodobania Bożego, módl się za nami,
Ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa,
Narzędzie Ducha Świętego,
Najczcigodniejszy Przybytku Trójcy Najświętszej,
Świątynio cudowna Słowa, które Ciałem się stało,
Zachowane od skazy grzechu pierworodnego,
Skarbie niewyczerpalny łask i darów Bożych,
Błogosławione między sercami ludzkimi,
Święty Tronie chwały niebieskiej,
Niezgłębiona przepaści pokory i czystości,
Doskonała Ofiaro Bożej Miłości,
Do krzyża z Chrystusem Panem przybite,
Źródło niewyczerpane dla serc naszych strapionych,
Nieomylna nadziejo dusz z tego świata schodzących,
Stolico Miłosierdzia Bożego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Maryjo – Panno bez zmazy, cicha i pokornego Serca.
R. Uczyń serca nasze podobne do Serca Chrystusowego.

Módlmy się:
O Boże dobry, który Święte i Niepokalane Serce Maryi napełnić raczyłeś ową czułością i Miłosierdziem, jakimi dla nas od wieków przepełnionym było Najlitościwsze Serce Jezusa Chrystusa, Syna Twojego spraw łaskawie, aby ci wszyscy, którzy nieprzerwaną oddają cześć dziewiczemu Sercu Maryi, jak najdoskonalej zachowali do śmierci uczucia zgodne z uczuciami najsłodszego Serca Zbawiciela naszego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kategoria: