NABOŻEŃSTWO DZIEWIĘĆ ZDROWAŚ MARYJO

Matko Bolesna, Matko Współczucia i Miłosierdzia, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszelkich Łask, dla pocieszenia Twojego Bolesnego Serca zranionego grzechami świata ofiaruję Ci tę modlitwę „Dziewięć Zdrowaś” i proszę o Łaskę zbawienia moich dzieci…
Zdrowaś Maryjo… (9x)

Kategoria: