KOMUNIA DUCHOWA MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cię przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje. Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, abym za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa Mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Klęcząc:
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź Oblubieńcze duszy mojej, pałając tą miłością z jaką wstąpiłeś w Niepokalany Żywot Najświętszej Maryi Panny. Wejdź do ubogiego serca mojego i zamieszkaj w nim na zawsze. Amen.

Kategoria: