MODLITWA O UNIKNIĘCIE CZYŚĆCA

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na zadośćuczynienie za grzechy moje dzisiaj popełnione i w ciągu całego mojego życia.
Chwała Ojcu…
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na naprawienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu…
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami na uzupełnienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu…

Kategoria: