KORONKA DO MATKI WSPÓŁCZUCIA I MIŁOSIERDZIA

Na początku:
(Na cześć Trójcy Przenajświętszej)
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga, (3x) Chwała Ojcu…
Na dużych paciorkach:
Matko Boża, wejrzyj na całą ludzkość Twoją Miłością i wyproś nam u Twego Syna Pokój i Miłosierdzie, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Na małych paciorkach:
Przez Twoje Niepokalane Serce, o Matko Miłosierdzia, rozlej na całą ludzkość Łaski i prowadź nas do Twego Syna
Na zakończenie: (3x)
Pomóż nam Matko Miłosierdzia.

Kategoria: