MODLITWA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po Komunii świętej Ojciec Pio modlił się prosił Pana Jezusa:
Racz pozostać ze mną, Jezu, ponieważ ta noc życia jest tak bardzo pełna niebezpieczeństw i ja tak bardzo potrzebuję Ciebie. Racz udzielić mi tej łaski, abym, jak Twoi uczniowie – mógł Cię poznać „przy łamaniu chleba”. Racz sprawić, by to zjednoczenie eucharystyczne mogło być światłem, które rozproszy ciemności, siłą podtrzymującą mnie i uświęcającą moją duszę. Racz pozostać ze mną, Panie, bym, gdy śmierć nadejdzie jeśli nie będę mógł być z Tobą rzeczywiście zjednoczony w Komunii świętej pragnął wówczas pozostawać w zjednoczeniu z Tobą przynajmniej przez łaskę i miłość. Racz pozostać ze mną Jezu! Nie proszę Cię o Boskie pocieszenie, ponieważ nie zasługuję na nie, ale żebrzę Ciebie całą moją mocą o dar Twej najświętszej obecności. Racz pozostawać ze mną, Panie – Ciebie jedynie błagam o miłość, o łaskę, o silną wolę, o serce, o ducha, abym Cię kochał. Ciebie nad wszystko kocham! Dozwól mi błagać Cię nie o jakąś nagrodę, lecz jedynie o wzrost tej miłości, aby była prawdziwa i mocna w codziennym moim życiu.
Nie proszę Cię o nic więcej, tylko o to, abym Cię kochał na ziemi całym sercem i trwał z Tobą w najdoskonalszej miłości przez całą wieczność! Ojciec Pio uważał, że każdy, kto uczestniczy we mszy świętej, powinien być pojednany z Jezusem Chrystusem, aby mógł Go przyjąć do swego czystego serca w Komunii świętej. By serce było czyste, trzeba przystąpić do sakramentu pojednania.
Ojciec Pio tym, którzy u niego odbywali spowiedź, często zadawał jako pokutę następującą modlitwę:
Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu, teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej Opatrzności. grzeszników całego świata, by kochali Matkę Najświętszą”.

Kategoria: