MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Święty Aniele, któremu Pan Bóg w swej nieprzebranej dobroci i miłości dla mojego dobra powierzył opiekę nade mną, który podtrzymujesz mnie w mym zniechęceniu i nieustannie za mną orędujesz, odwzajemniam Twoją wielką miłość i błagam Cię, Najmilszy Obrońco, pełnij nadal tę dobroczynną opiekę i broń mnie przed wszelkimi złośliwymi atakami moich wrogów. Broń mnie od grzechu wszelkiego. Wypraszaj dla mnie łaskę całkowitego poddania się Bożym zamysłom i jak najwierniejszego ich wypełniania. Broń mnie przed wszystkimi pokusami i utrapieniami tego życia, a szczególnie w godzinie mej śmierci, i nie opuszczaj mnie, aż zaprowadzisz mnie przed oblicze mego Stwórcy w domu wiecznej szczęśliwości. Amen.

Kategoria: