MODLITWY SW. GERTRUDY ZA DUSZE W CZYŚĆCU

Boże miłosierny, z tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się, odpuść ich grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace i boleści, Krew i Rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości przecierpiał za nas Najmilszy Syn Twój. Proszę, abyś tym ubłagany, raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen.
*
Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany i umarły, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące, niech Krwią swoją zagasi przerażające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego z nieba na ziemię sprowadziła i na okrutną śmierć wydała. Ach, niech się użali nad męczarniami waszymi tym miłosiernym politowaniem, jakie miał, wisząc na krzyżu, dla wszystkich nieszczęśliwych. A na okup wasz ofiaruję tę synowską miłość, jaką Pan Jezus w Bóstwie swym kochał Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie Najmilszą Matkę swoją. Amen.

Kategoria: