NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA PIO

Modlitwa Na Pierwszy Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża, „mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga”, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

Codziennie:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na Drugi Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, Ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy „staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka”, by „wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga”, ośmielony przykładem Twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

Na Trzeci Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, Ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że „Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą”, módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Na Czwarty Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je „jako los wybranych dusz” i „dar prowadzący do zbawienia”, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę…

Na Piąty Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, Ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, „że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany”, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy „budzi się nadzieja”, bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.

Na Szósty Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, Ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że „gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba”, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…

Na Siódmy Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że „otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości”, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

Na Ósmy Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg „nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go”, w imię miłości, która przepełniała Twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który Cię z ufnością proszę.

Na Dziewiąty Dzień
Błogosławiony Ojcze Pio, Maryja była Ci „Matką najmilszą”, Ją wysławiałeś „najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i ziemi”, przez Twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie…

Kategoria: