TAJEMNICZY LIST ZNALEZIONY W WATYKANIE

Ten list znaleziony w Kościele Bożego Ciała na Ołtarzu św. Anioła, o którym żaden człowiek nie wiedział, skąd był przesłany lub czyją ręką pisany, i co w nim było pisane, lecz ksiądz Kardynał wziął w swoje ręce i odpieczętował, w którym było złotymi literami napisane, co następuje: „Jam Jezus Chrystus Syn Boga Żywego nakazuje Wam – Prałatom, oraz wszystkim Duchownym, którzy wyznają wiarę chrześcijańską, abyście wierzyli w to wszystko, co Kościół Rzymsko – Katolicki daje do wierzenia: Dzień Niedzielny i Święta tak starzy jak i młodzi obyście święcili. Żadnych robót nie wykonywali, chociażby najmniejszych zaróbek, ponieważ Dałem Wam 6 dni roboczych, a poświęciłem 7 dzień do modlitwy i odpoczynku po pracy, to jest abyście się do Boga udawali, modlili się, za dobrodziejstwa dziękowali, których Wam udzielono. Jałmużnę ubogim abyście dawali, abyście modlili się za dusze zmarłych. Jam Jezus Chrystus Syn Boga Żywego będę Was karał głodem, powietrzem szkodliwym – pobudzę Króla na Króla – poruszę krwawe wojny. Pobudzę Pana na Pana, Mistrza na Mistrza, sąsiada na sąsiada, ojca na syna, syna na ojca, matkę na córkę, córkę na matkę, i wielkie rozlewy krwi nastąpią między wami. Nie będziecie, do kogo udać się mieli, gdyż Was ogarnie strach, bojaźń wielka, i dopiero poznacie, co to jest Mój gniew. Podług sadu sprawiedliwego będę Was karał powietrzem szkodliwym, ogniem, obmowami, niezgodami, gradem i grzmotami, błyskawicami, piorunami, oraz różnymi plagami. Jeżeli się nie nawrócicie to oblicze swoje odwrócę od Was na wieki i ześlę na Was ptaki latające, powietrze szkodliwe, które, wszędzie trwać będzie. Jam Jezus Chrystus Syn Boga Żywego nakazuję Wam soboty od nieszpornych godzin nie robili, w ogrodach nie kopali do uszanowania Matki Mojej, bo gdyby nie Matka Moja za Wami się wstawiła, co dawno byście byli poginęli. Ja to nakazuje Wam niedzielę tak, starzy jak i młodzi, abyście do kościoła chodzili i przypominali sobie wszystkie grzechy z całego tygodnia. Módlcie się, żeby Wam było odpuszczone. Nie przysięgajcie się na daremno. Na wyobrażenie moje, szanujcie bliźniego i Matkę Moja. Bogactwa nie zbijajcie tylko swoim własnym majątkiem z pracy rak kontynuujcie się. Na złe rzeczy nie wzywajcie Mnie, a przy tym proście o błogosławieństwo, a Ja wam Dam, jeżeli na nie zasłużycie. Jam Jezus Chrystus Syn Boga Żywego przekazuję Wam, kto by temu nie wierzył, nie ufał to w ogień wieczny rzucony będzie. Nigdy żadnej pociechy na tamtym świecie oglądać nie będzie. Na ostatek, kto by ten list miał przy sobie, nakazuję abyście go dawali drugiemu do przeczytania, lub do przepisania. Choćby miał tyle grzechów, jak piasku w morzu wszystkie odpuszczone będą, a kto by miał i drugiemu nie dał, ten będzie przeklęty i odrzucony od Królestwa niebieskiego. W końcu prałatom świeckim, duchownym i zwierzchnikom stolicy apostolskiej nakazuję, abyście przykazań moich strzegli, abyście życie moralne wiedli, a wtedy na swoich współbraci i majątkach przy błogosławieństwie, na które pobożnym i moralnym życiem zasłużą to im udzielę. Kto ten list będzie miał w obserwacji i uszanowaniu w domu swoim ten się nie ma co grzmotu bać piorunu, ani żadnych strasznych widowisk – widoku i bez spowiedzi i Najświętszego sakramentu nie umrze, do żywota wiecznego dojdzie szczęśliwy. Ten list, kto by przy sobie nosił 100 dni odpustu dostąpi i żaden nieprzyjaciel mu szkodzić nie będzie. Niewiasty brzemienne noszące ten list dobrze i lekko porodzą i te dni będą szczęśliwe. „Opisane 12 piątków od Pana Jezusa naszego do papieża Klemensa XIII, który zatwierdził szczególne łaski, jakich dostąpią Ci, którzy będą pościć o chlebie i wodzie przez 12 piątków. Należy odmawiać przy tym 12 razy Ojcze nasz, 12 razy Zdrowaś Maryjo, i raz Wierzę w Boga Ojca. Są to następujące piątki:

1. Piątek – przed Wielkim Postem przynosi dar Ducha Św.
2. Piątek – przed Zwiastowaniem NMP (25.III), o co tylko prosić bidzie do Ducha Św. otrzymacie
3. Piątek – przed Zmartwychwstaniem Pańskim – od wszelkich nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych uwolniony bidzie
4. Piątek – przed Wniebowstąpieniem Pańskim- potępiony nie będzie
5. Piątek – przed Zesłaniem Ducha Św. – bez sakramentu nie umrze
6. Piątek – przed św. Trójcy Przenajświętszej – godzinę śmierci swojej wiedzieć będzie
7. Piątek – przed św. Jana Chrzciciela (24.IV) od wszelkich zaraźliwych chorób (padaczki) zostanie uwolniony (od czarta)
8. Piątek – przed św. Piotra i Pawła (29.VI} – w grzechu nie umrze
9. Piątek – przed narodzeniem NMP (08.IX) sama NMP ukarze się w godzinie śmierci
10. Piątek – przed św. Michałem (29.IX) – lękać się śmierci nie będzie
11. Piątek – przed Wszystkimi Świętymi – nie dozna nigdy niedostatku w domu swoim
12. Piątek – przed Bożym Narodzeniem – przy konaniu jego ukaże się Sam Bóg, Aniołowie

Uwaga: Piątek trwa 24 godz. i post trwa też 24 godz., tylko o suchym chlebie i wodzie. Była to droga zbawienia.

MODLITWA:
Boże Wszechmogący, który poniosłeś śmierć na drzewie osobliwym za moje grzechy, bądź ze mną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – ulituj się nade mną
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – bądź moją nadzieją
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – miej litość nade mną
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelką broń ostrą
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – wlej we mnie wszelkie dobro
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – spraw abym doszedł do Drogi Zbawienia
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelką napaść śmiertelną
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć każdy upadek grożący duszy, lub ciału, niechaj na zawsze uwielbiam Święty Krzyż Jezusa Chrystusa.
Jezusie z Nazaretu, Ukrzyżowany ulituj się nade mną, spraw, aby zły duch, nie widoczny uciekł na wieki wieków.
Na cześć Drogocennej Krwi Jezusa Chrystusa, na cześć Jego uwielbienia, przez które doprowadził nas do życia wiecznego tak prawdziwie jak to, że Jezus Chrystus Narodził się w dniu Bożego Narodzenia, a Ukrzyżowany został w dniu Wielkiego Piątku. Amen.

Modlitwa ta została znaleziona na Grobie Jezusa Chrystusa w 50. Papież przesłał ją Karolowi Wojtyle, gdy ten działał na wojnie. Kto ją czyta nie utopi się, nie spali się, trucizna nie otruje go, nie wpadnie w ręce nieprzyjaciela i nie będzie zwyciężony w bitwach. Rodząca podczas porodu, gdy czyta lub słucha czytanej tej modlitwy lub ją ma przy sobie. Szybko wyzwolona będzie i stanie się czułą matką. Na dziecko narodzone należy położyć tę modlitwę przy prawym boku a uniknie wielu wypadków. Kto nosi tę modlitwę nie dostanie ataku epilepsji, a widząc epileptyka należy położyć modlitwę przy prawym boku. Będę Błogosławił, mówi Pan, tego, kto modlitwę przepisuje dla drugich, a pokutować będzie ten, kto z niej szydzi. Dom, w którym ta modlitwa się znajdzie, chroniony będzie od piorunów i burzy, a kto odmawia ją codziennie, uprzedzony będzie Znakiem Bożym 3 dni przed godziną śmierci swojej.


Ecce Crucum
Domini Nostri Jesu Christi
Fugite partes adversae !
Vicit deo de Tribu Juda
Radix Dawid. Alleluja, Alleluja.
Sanctus Deus, Sanctus Fortis
Sanctus immortalis, miserere nobis,
†Christus Rex Venit in pace
Deus Homo Factus est
CHRISTUS NOBISCUM State

Kategoria: