OFIAROWANIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA – PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, utwierdzaj w nas wiarę pomnażaj nadzieję. Ogniem Swej miłości rozpal serca nasze, abyśmy ochotnie czynili to, co się Tobie podoba. Swoją mądrością oświecaj umysły nasze, żebyśmy wiedzieli jak się przypodobać Tobie. Broń od grzechu każdego, w utrapieniach pocieszaj, w niebezpieczeństwach wspieraj, w wątpliwościach oświecaj. Rządź nami według Swojej mądrości i doprowadź nas do wiecznej Chwały, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem i tymże Duchem żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Kategoria: