DUCHU ŚWIĘTY NATCHNIJ MNIE

Duchu Święty - natchnij mnie,

Miłości Boża - pochłoń mnie,

Na właściwa drogę - zaprowadź mnie.

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,

z Jezusem błogosław mnie:

Od wszelkiego złego,

od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego niebezpieczeństwa,

zachowaj mnie. Amen.