MODLITWA O PEŁNIENIE WOLI BOŻEJ

Wielki i pełen chwały Boże mój, Jezu Chryste. Oświeć, proszę Cię, ciemności duszy mojej – daj mi wiarę, nadzieję i miłość doskonałą. Spraw, abym Cię Panie poznał i jak najwierniej we wszystkim Wolę Twoją spełniał. Amen.

„Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, w Tobie pokładam wszystkie skarby moje i wszelkie nadzieje moje. Boże mój i wszystko moje. Przenajświętszy Ojcze nasz Panie Nieba i ziemi a rodzaju ludzkiego Zbawco racz z nieprzebranego Miłosierdzia Twojego udzielić mi odpustu, który jest przywiązany do tej modlitwy. Amen

Pan Bóg niech mi błogosławi, niech mnie strzeże, niech okaże mi oblicze Swoje i zmiłuje się nade mną. Amen

***

Zapal we mnie Panie ogień Miłości wiecznej i obdarz mnie łaską miłowania Ciebie i Matki Bożej. Spraw, aby stale ku Tobie otwarta była dusza moja i udziel mi Pokoju Twojego. Daj mi radość wiary, bym Ci służył z weselem. I udziel mi mocy Ducha Świętego, bym myślał, modlił się i miłował. Wyzwól mnie z przeszłości i kompleksów moich. Daj mi opanowanie, pogodę ducha i głębię myśli i pokorę, pokorę, pokorę…

Dziękuję Ci, Panie Boże za wszystko. Bądź Wola Twoja. Błogosław mi Panie Boże w dniu dzisiejszym. Amen.

Kategoria: