MODLITWA PRZED JEDZENIEM

Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez Najczystsze i Niepokalane Serce Maryi, Mocą Krzyża Chrystusowego, pobłogosław te pokarmy t i oddal od nich wszelkie zło, abyśmy po ich spożyciu nie doznali szkody na ciele i duszy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
* * *
Wszechmogący i Miłosierny Boże, pobłogosław nas i te dary, t które z Twojej dobroci spożywać będziemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kategoria: