TE DEUM - CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

CIEBIE, BOGA, WYSŁAWIAMY, - Tobie, Panu, wieczna chwała! - Ciebie, Ojca niebios bramy, - Ciebie wielbi Ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie, - Tobie Moce i Niebiosy, - Cheruby, Serafmowie - Ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty nad świętymi,- Bóg zastępów, Król łaskawy! -Pełne niebo z kręgiem ziemi - Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza, - Chór Proroków pełen chwały, - Tobie hołdy nieść pośpiesza - Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi, Z głębi serca, ile zdoła, - Głosy ludów zgodzonymi - Wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały, - Syna, Słowo wiekuiste, -Z Duchem wszechświat wielbi cały, - Królem chwały Tyś, o Chryste!
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; - By świat zbawić swoim zgonem, Przyoblekłeś się w człowieka, - Nie wzgardziwszy Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota, - Starł jej oścień w męki dobie, - i rajskiego kraj żywota - Otworzyłeś wiernym Sobie.
Po prawicy siedzisz Boga, - W chwale Ojca, Syn Jedyny, Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, - Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni, - Wspomóż, obmyj grzech, co plami, -Tyś odkupił nas od zbrodni - Drogiej Twojej krwi strugami.
Ze Świętymi w blaskach mocy, - Wiecznej Chwały zlej nam zdroje. - Zbaw, o Panie, lud sierocy, - Błogosław dziedzictwo Swoje!
Rządź je, broń po wszystkie lata, - Prowadź w niebios błogie bramy. - My w dzień każdy, Władco świata, - Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie - Pieśń, co sławi Twoje czyny. -O, w dniu onym racz nas, Panie, - Od wszelakiej ustrzec winy!
Zjaw Swą litość w życiu całym - Tym, co żebrzą Twej opieki -W Tobie, Panie zaufałem, - Nie zawstydzę się na wieki!