KORONKA KRÓLOWEJ POKOJU

Matko Boża, KRÓLOWO POKOJU, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszystkich Łask, prosimy cię gorąco o Boży Pokój w naszych sercach, rodzinach i na świecie.


Wierzę w Boga Ojca... (na Krzyżyku)
Ojcze Nasz... 7 x
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...


Na zakończenie:
Królowo Bożego Pokoju, módl się za nami. Amen.