MODLITWY W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ

Żegnając się wodą święconą mówimy: Niech ta woda święcona i krew Twoja, Panie Jezu, zmyje grzechy moje. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen.

Po wejściu do kościoła, uklęknij, uczyń Znak Krzyża Św. i pozdrów Pana Jezusa z czcią i uszanowaniem:
Pozdrawiam Cię Panie Jezu tu i we wszystkich Tabernakulach świata – gdzie były, gdzie są i gdzie być powinny Tabernakula. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie Drogocenną Krew Jezusa, Jego Rany, Mękę, oraz cierpienia i łzy Maryi, na wynagrodzenie za grzechy świata i za grzechy moje, abym godnie uczestniczył we Mszy Ś w. i Komunii Świętej.

– Maryjo, użycz Mi Twego Niepokalanego Serca, abym w Nim złożył Pana Jezusa podczas przyjęcia Go w Najświętszej Eucharystii.
– Aniołowie Święci, proszę Was, abyście wraz ze mną uczestniczyli w tej Mszy i Komunii Św. Módlcie się i wynagradzajcie za wszystkie grzechy świata i za grzechy, nie-godziwości i uchybienia moje.

Kategoria: