MSZA ŚWIĘTA – WTOREK

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą KREW cierniem ukoronowanej Głowy Twojego Syna, za obelgi i zniewagi Jego Świętego Oblicza i za grzechy najbiedniejszych grzeszników. Poświęcam Ci także to Święte Oblicze dla uczczenia Twojej Boskości i Jej uwielbienia w imieniu tych najbiedniejszych grzeszników.

Kategoria: