MSZA ŚWIĘTA - MODLITWA ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU PO PRZYJĘCIU KOMUNII ŚWIĘTEJ

Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże! Dziękuję Ci, żeś mnie grzesznego, niegodnego sługę swego, nie dla moich zasług, lecz jedynie z łaski miłosierdzia Swego nakarmił najdroższym Ciałem i Krwią Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie zwiększy mej winy, zasługującej na karę; lecz wyjedna mi zbawienne odpuszczenie grzechów. Niech uzbraja mą wiarę, niech służy za tarczę dobrej woli; niech usuwa występki, niech wykorzenia złe żądze i wszelką nieczystość, niech mi przymnaża miłości, cierpliwości, pokory i posłuszeństwa, niech mnie broni skutecznie przeciw zasadzkom nieprzyjaciół, tak jawnych jak 5 skrytych, niech uśmierza zupełnie namiętności duszy i ciała, niech mi da przylgnąć do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i niech będzie szczęśliwym końcem życia mego.
Błagam Cię, abyś mnie grzesznego na niewypowiedziane gody wprowadzić raczył, gdzie Ty z Synem swoim i z Duchem Świętym dla Twoich wybranych jesteś światłością prawdziwą, zupełnym nasyceniem, weselem wiecznym, radością i szczęściem doskonałym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.