MSZA ŚWIĘTA – MODLITWY PO MSZY ŚWIĘTEJ

– Za Kapłana, który udzielił mi Chrztu Świętego.
Chwała Ojcu…
– Za Kapłana, który wysłuchał I-szej mojej spowiedzi
Ojcze nasz…
– Za Kapłana, który udzielił mi I-szej Komunii Św.
Chwała Ojcu…
Dziękuję Ci, Panie Jezu za łaskę uczestnictwa we Mszy Świętej i za przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała. Dziękuję Ci za pouczenie w Liturgii Słowa, za cud przemiany chleba i wina, za Twoją obecność w Komunii Świętej.
Pragnę coraz głębiej poznawać Boże Tajemnice, rozumieć wolę Ojca, który jest w Niebie i być wiernym swojemu powołaniu. Proszę o Światło i moc Łaski, o Ducha Miłości, ofiary i modlitwy, o umiejętność niesienia życiowego krzyża.
Dozwól i pomóż mi Jezu przyjść jutro do Ciebie. I bądź przy mnie w ostatniej chwili mojego życia. Amen.

Kategoria: