MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY NIEPOKALANEJ OBLUBIENICY DUCHA ŚWIĘTEGO

O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Św. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś czcią ludu naszego. Ty jako mężna niewiasta zdeptałaś głowę węża, ponieważ w miłości Ducha Św. przyniosłaś Twego Boskiego Syna Ojcu Niebieskiemu w ofierze dla zbawienia świata. Przez zasługi tej drogocennej Ofiary, uproś mi siedem darów Ducha Św. Dziękuję Duchowi Świętemu, że wybrał Ciebie na Oblubienicę Swoją i uczynił Cię szafarką Swoich łask. Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami, na moją nędzę i biedę. Dopomóż mi, bym nigdy przez grzech ciężki nie utracił Łaski Bożej i nie zbezcześcił Jego świątyni. Spraw, bym kiedyś wraz z Tobą Niepokalana Maryjo, wiecznie wielbił i chwalił Ducha Świętego w Niebie. Amen.

Kategoria: