TAJEMNICE KORONKI (RÓŻAŃCA) DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Na początku: Wierzę w Boga… dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca – lx Ojcze nasz, lOx Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie… „Jezus”, następujące słowa odpowiednie dla każdego dziesiątka:
1. który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego”.
2. który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość.
3. „który niech nas przez Ducha Świętego umocni oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci”.
4. „który niech nasze serca zapali miłością Ducha Św. i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością”.
5. „który niech nam ześle siedem darów, oraz owoce Ducha Św. i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe”.
Po każdym dziesiątku: „Chwała Ojcu…” oraz:
„O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego
módl się za nami”.
Na Zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Drogocenną Krew Chrystusa, przez Najśw. Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.
Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Maryję, nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

Kategoria: