KORONKA PRZEBŁAGALNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Na Krzyżyku: Wierzę w Boga Ojca…
Na dużych paciorkach: lx Ojcze nasz… lx Zdrowaś Maryjo…
Na małych paciorkach: Cześć i Chwała – Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu przez Najdroższą Krew Jezusa, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Na zakończenie: (3x)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi Oblubienicy Ducha Świętego, Rany Najświętszej Głowy i Najdroższą Krew Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy przeciw Duchowi Świętemu.

Kategoria: