PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY

-ja pragnę, o to dziś błagam Cię. – Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. – Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok.- Przyjdź, jako moc w mej słabości, weź wszystko co moje jest. – Przyjdź jako Źródło pustyni, z mocą Swą do naszych dusz. O niech Twa Moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.

Kategoria: