TE DEUM – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

CIEBIE, BOGA, WYSŁAWIAMY, – Tobie, Panu, wieczna chwała! – Ciebie, Ojca niebios bramy, – Ciebie wielbi Ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie, – Tobie Moce i Niebiosy, – Cheruby, Serafmowie – Ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty nad świętymi,- Bóg zastępów, Król łaskawy! -Pełne niebo z kręgiem ziemi – Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza, – Chór Proroków pełen chwały, – Tobie hołdy nieść pośpiesza – Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi, Z głębi serca, ile zdoła, – Głosy ludów zgodzonymi – Wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały, – Syna, Słowo wiekuiste, -Z Duchem wszechświat wielbi cały, – Królem chwały Tyś, o Chryste!
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; – By świat zbawić swoim zgonem, Przyoblekłeś się w człowieka, – Nie wzgardziwszy Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota, – Starł jej oścień w męki dobie, – i rajskiego kraj żywota – Otworzyłeś wiernym Sobie.
Po prawicy siedzisz Boga, – W chwale Ojca, Syn Jedyny, Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, – Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni, – Wspomóż, obmyj grzech, co plami, -Tyś odkupił nas od zbrodni – Drogiej Twojej krwi strugami.
Ze Świętymi w blaskach mocy, – Wiecznej Chwały zlej nam zdroje. – Zbaw, o Panie, lud sierocy, – Błogosław dziedzictwo Swoje!
Rządź je, broń po wszystkie lata, – Prowadź w niebios błogie bramy. – My w dzień każdy, Władco świata, – Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie – Pieśń, co sławi Twoje czyny. -O, w dniu onym racz nas, Panie, – Od wszelakiej ustrzec winy!
Zjaw Swą litość w życiu całym – Tym, co żebrzą Twej opieki -W Tobie, Panie zaufałem, – Nie zawstydzę się na wieki!

Kategoria: