MSZA ŚWIĘTA – PODYKTOWANA PRZEZ ZBAWICIELA

„Towarzyszcie Mi teraz przy Najświętszej Ofierze na Mojej drodze cierpienia na Golgotę, gdyż Najświętsza Ofiara, jest niczym więcej, tylko odnowieniem Krzyżowej Ofiary w sposób bezkrwawy. Dlatego chcę, ażebyś napisał, jak przy Mojej Wznowionej Ofierze Krzyża ma się uczestniczyć. Uzyskacie przez to nie tylko wiele owoców, łask dla siebie i dla innych, ale też głębokie zrozumienie, dzięki zasługom Mojej Ofiary Krzyżowej, jak też i Ofiary Mszy św.”

Kategoria: