UKRYTE MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY

Jak słońce rozjaśnię domy w których czcić Mnie będą w tym tajemniczym obrazie: Ogrzeję najzimniejsze mieszkania i każdą duszę zaleję radością. Jakże wiele światła promieniuje z MOICH związanych oczu.

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtrącono Go do lochu pod trybunałem Kajfasza

Kategoria: