KORONKA NA UCZCZENIE 15 TORTUR PANA JEZUSA W CIEMNICY

Na początku Różańca:
Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci ukryte Męki, jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią na wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata.
Na dużych paciorkach:
Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną ofiarę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć.
Na małych paciorkach:
O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje Tortury
i Krew przelaną w Ciemnicy.

O JEZU ZAKUTY W KAJDANY, PRZEZ
TWOJĄ BOSKĄ ŁAGODNOŚĆ UCHROŃ ŚWIAT PRZED ZAGŁADĄ!

Kategoria: