OBIETNICE ZBAWICIELA DLA ODPRAWIAJĄCYCH DROGĘ KRZYŻOWĄ

1. Wszystko, o co prosimy przy odmawianiu Drogi Krzyżowej będzie wysłuchane.
2. Obiecuję życie wieczne tym wszystkim, którzy częściej odprawiają Drogę Krzyżową z uczuciem współczucia.
3. Jestem przy nich w ciągu całego życia i szczególnie będę ich wspomagał w godzinę ich śmierci.
4. Choćby nawet miał ktoś tyle grzechów ile źdźbeł trawy na polu i piasku na brzegu morskim będzie mu to wszystko zmazane przez odprawienie Drogi Krzyżowej. (Obietnica ta nie zwalnia od spowiedzi, szczególnie przed przyjęciem Komunii świętej.)
5. Ci, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową otrzymają w Niebie szczególną chwałę.
6. Uwolnię ich z ognia czyśćcowego jeżeli się tam dostać powinni i to w pierwszy wtorek albo piątek po ich śmierci.
7. Błogosławieństwo Moje będzie towarzyszyć wam z powodu odprawiania każdej Drogi Krzyżowej w godzinę śmierci, w Niebie i na całą wieczność.
8. W godzinę śmierci nie pozwolę, aby ulegli pokusom szatana. Użyję całej Mojej siły aby spoczęli w Moich Ramionach.
9. Jeżeli odprawiają Drogę Krzyżową z miłością, uczynię każdego z nich żywym cyborium, skąd później z radością rozleję Moje Łaski.
10. Skieruję Moje spojrzenie na tych, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową. Ramiona Moje są zawsze rozszerzone aby ich ochraniać.
11. Tak jak zostałem przybity do Krzyża, tak samo będę zawsze z tymi, którzy Mnie czczą przez odprawienie Drogi Krzyżowej.
12. Nie mogą się oni już ode Mnie odłączyć, ponieważ Ja daję im Łaskę, że zostaną ochronieni przed każdym ciężkim grzechem.
13. W godzinę śmierci pocieszę ich Moją Obecnością i pójdziemy razem do Nieba. Śmierć będzie lekka dla tych, którzy często odprawiali Drogę Krzyżową.
14. Dusza Moja będzie dla nich płaszczem ochrony. Będę im śpieszył zawsze z pomocą tak, że znajdą we Mnie spokój.

Kategoria: