MSZA ŚWIĘTA – NA GLORIA

Staw się obecnie w duchu, przy mnie, wczuj się w Moją sytuację, kiedy Mnie Judasz zdradza, a żołnierze chcą Mnie pojmać jako więźnia, ale przy Moich słowach: „Kogo szukacie”? Ja Jestem – wbrew ich woli musieli przede Mną na kolana upaść i nie ważyli się na Mnie spojrzeć, z powodu Mojej potęgi i wielkości.

Przeto uklęknij i ty także przede mną i módl się hymnem chwalebnym przed Moją wielkością i potęgą, przed którą jeszcze i dziś moi wrogowie muszą się korzyć. Jeżeli ich chorobą, biedą, niedostatkiem nawiedzam i nic przeciwko temu uczynić nie mogą. Jeżeli im ani chleba, ani żniw nie dam, oni nie mogą mimo swojej złości, sprzeciwu i pychy nic przeciwko Mnie uczynić.

Przeto proszę Ciebie o Boże, o poznanie; że jestem przed Tobą tylko nędznym robakiem, pomimo to, mam odwagę spojrzeć ku Tobie, i mimo mojej skłonności do grzechu proszę Cię i błagam o łaskę abym zawsze i wszędzie pamiętał o mojej niegodności i wszystkie moje osiągnięcia i czyny tylko Tobie przypisywał i osiągnął głęboką pokorę.

Mimo tego (ich upadku) pochwycono Mnie i znęcano się nieludzko nade Mną i prowadzono Mnie przed sędziów od jednego do drugiego, gdzie Mnie bito po twarzy, plwano, wyśmiano pogardliwie, pluto na mnie i ordynarnymi słowami znieważano, fałszywie oskarżono, chociaż nie byłem zdolny do żadnego grzechu, chociaż żadnej winy nie miałem, co Mnie również dzisiaj spotyka od kapłanów, którzy są Moimi wybranymi zastępcami.

Do tego doświadczam niewdzięczności od tych, których często ratowałem od śmiertelnej choroby, niewdzięczności, pomimo, że ludziom dobrze czyniłem i tylko dobrze czynię nadal, pomimo, że wielu dopomogłem do uniknięcia największych niebezpieczeństw i gdzie chodziło o ich honor.

Duchowe cierpienia bolały Mnie dużo więcej, aniżeli cielesne, a Ja byłem sam, i żaden Mi nie pomógł, ani nie bronił. Czy możesz zrozumieć, co wycierpiałem i współczuć Mi?Myśl o tym, ale tak, jakbyś tego doświadczył na sobie, jakby się z tobą postępowało i potem proś Mnie o łaskę, abyś nigdy więcej żadnej nieprawdy, kłamstwa, albo, czego złego nie powiedział o innym.

Kategoria: