OFIAROWANIE ZASŁUG CHRYSTUSA PANA

Za Grzechy Nasze
Najłaskawszy Jezu, ponieważ według niepojętej Miłości Twojej lepiej niż ja i ktokolwiek znasz nędzę ułomności ludzkiej, błagam Cię, ulituj się nad wielką moją słabością i sam zechciej zadośćuczynić Sprawiedliwości Bożej za wszystkie moje błędy. Ofiaruj łaskawy Jezu, Miłosiernemu Ojcu Twojemu cichość ust Twoich Świętych na zgładzenie i naprawienie tego wszystkiego, czego się przez nieużyteczne wielomówstwo z obrazą Boga mojego dopuściłem i uzupełnij to, co przez nie zaniechałem dobrego uczynić. Ofiaruj Mu także, dobrotliwy Jezu, za wszystkie moje grzechy słuchem pełnione, powściągliwość uszu Twoich Świętych, umartwienie oczu Twoich Świętych za moje spojrzenia niewstydliwe. Ofiaruj także, Jezu mój, przeczyste czyny Rąk Twoich oraz skromność Nóg Twoich Najświętszych, za wszystkie występki próżnej pracy mojej i nieużytecznych moich przechadzek. Wreszcie, o Najsłodszy Jezu! Ofiaruj Boskiemu Majestatowi ubóstwione Serce Twoje za wszystkie zbrodnie moje, jakie kiedykolwiek popełniłem myślą, uczynkiem, pożądaniem lub zezwoleniem na grzech. Amen.

Kategoria: