LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

(podyktowana przez N.M.P. i zalecana do odmawiania)
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej KRWI, wysłuchaj nas Panie.
Abyś łaską Ducha Świętego, wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył,
Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,
Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,
Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, (3x)
Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,
Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim rozłamom w rodzinach kres położyć raczył,
Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,
Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył,
Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył,
Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach utwierdzić raczył,
Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości napełniać raczył,
Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów, przez szczególne łaski wzmocnić raczył,
Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twój ą łaską z powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył,
Abyśmy Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i czcili,
Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania obudzić raczył,
Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył,
Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,
Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się na nami.
– Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
– Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Kategoria: