LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, Największy przymiocie Stwórcy, – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona Miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające Wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusa,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu Tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu kościoła Powszechnego
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakramentów św.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w Sakramencie Chrztu i Pokuty, Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary Świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpalne źródło cudów,
Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej, Mszy Świętej, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się na nami.
– Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
– Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen.

Kategoria: