PRZYRZECZENIE MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

O Boże w Trójcy Jedyny, który w Swej nieskończonej Miłości jesteś zawsze dla mnie łaskawy i Swym Miłosierdziem ogarniasz cały świat, oto dzisiaj, na Twoje Wezwanie wstępowania do LEGIONU RYCERZY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, które jest Koroną wszystkich Dzieł Twoich, ja………. proszą Cię pokornie, przyjmij mnie w szeregi Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, abym w tym Legionie Twojego Miłosierdzia brał czynny udział w walce ze złem przez: – zwalczanie moich własnych wad,
– dążenie do doskonałości według reguły,
– częste przystępowanie do Sakramentów św.
– spełnianie uczynków miłosiernych względem bliźnich.
O Boże, współczuję zabłąkanym duszom, moim braciom i siostrom, gdyż odeszli od Ciebie. Ponieważ oni dla swego zbawienia już nic zrobić nie mogą, więc ofiaruję swoje życie – wolę, codzienną pracę, trudy, cierpienia, śmierć, abyś przez tę moją małą ofiarę był dla nich łaskawy i w Swoim Miłosierdziu, które nie ma granic, przywrócił im najcenniejszy skarb, jakim jest wiara, a przez nią dał życie wieczne. Dla nich każdy……………………………………(dzień tygodnia)
będę pościł i czynił pokutę, a w nocy tego dnia odmówię Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Każdego 13-tego dnia miesiąca będę wynagradzał Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy świata. Matko Boża, Matko Kościoła, wraz z Aniołami i Świętymi wspomagaj mnie każdego dnia, abym był wierny temu przyrzeczeniu, a po czasie Próby, żeby Twój Syn, a Nasz Pan nie odrzucił mnie lecz przyjął na rzeczywistego Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego. Legion Małego Rycerza jest w trakcie zatwierdzania przez Kościół. Kto chciałby należeć do „Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego”, niech wyśle zgłoszenie na adres: podany na załączniku druku.

Kategoria: