PRZYRZECZENIE

Panie Jezu, przyrzekam całym moim Sercem służyć Tobie, jako Mały Rycerz Twojego Miłosierdzia. Dobrowolnie i z miłości do Ciebie, wyrzekam się swej woli, abyś mógł królować w moim sercu. Z całym poświęceniem i miłością pragnę wypełniać Twoją Świętą Wolę. Udziel mi Błogosławieństwa Jezu i Ty, Dziewico Pełna Łaski, aby moje przyrzeczenie urzeczywistniło Królestwo Waszych Dwóch Najświętszych i Niepokalanych Serc na ziemi. Amen.

Kategoria: