LITANIA – PO RÓŻAŃCU DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko zasmuceń, módl się za nami.
Matko, która uciekałaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy Nim gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Matko, Królowo Męczenników ocal nas swymi modlitwami.
O Maryjo, pocieszycielko strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,
O Maryjo, ucieczko grzeszników,
Przez gorzką mąkę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twe serce,
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie,
Przez Twój ą żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się woli Bożej,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,
My grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas.
Uchroń nas, od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sądu, Matko, Boga,
Matko najbardziej opuszczona.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
*
W. Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo, O. W każdej porze i w każdym miejscu.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić teraz i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kategoria: