MODLITWA DO ŚWIĘTEJ ANNY

Bądź pozdrowiona Panno Maryjo, Bożej Łaski pełna, Pan z Tobą Łaska Twoja niech będzie ze mną. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona niech będzie św. Anna, Matka Twoja, z której się bez zmazy grzechu pierworodnego narodziłaś, z Ciebie zaś narodził się Syn Boży, Jezus Chrystus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Bądź pozdrowiona Najświętsza Maryjo Matko Boża Królowo Niebieska, Bramo Rajska, Pani Święta. Tyś jest czystą i Nieskalaną Dziewicą. Tyś poczęła Jezusa bez grzechu, Tyś porodziła Zbawiciela świata, w którym ja wszystką moją nadzieję pokładam. Wybaw mnie od wszelkiego złego i uproś mi odpuszczenie grzechów. Amen.

Kategoria: