INTENCJE MODLITEWNE

Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci Zwycięskie Krwawe Rany, Mękę i NAJDROŻSZĄ KREW JEZUSA, cierpienia i Macierzyńskie Krwawe Łzy Maryi w łączności ze wszystkimi Mszami św. dziś odprawianymi na całym świecie, ze wszystkimi cierpieniami i modlitwami wszystkich św. Męczenników, dusz w czyśćcu cierpiących, cierpieniami i modlitwami całej ludzkości i modlitwami naszymi, które teraz do Ciebie Ojcze zanosimy.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkie Chóry Anielskie, wszystkich Świętych, Świętych Męczenników za wiarę i Kościół – szczególnie Pawła VI i Jana Pawła J, oraz dusze w czyśćcu cierpiące i Ciebie Maryjo Królowo Nieba i Ziemi z prośbą, abyś te wszystkie modlitwy i ofiary uświęciła w Twoim Niepokalanym Sercu i złożyła przed Tron Ojca Niebieskiego w następujących intencjach:
– Dziękujemy Ci Boże, za wszystkie otrzymane Łaski.
– Przepraszamy za wszystkie grzechy nasze i grzechy całego świata, które obrażają Twój Boski Majestat i Najświętsze Serca
– Jezusa i Maryi. Szczególnie za brak wiary, miłości za obojętność i niewdzięczność ludzi, za odrzucone i zmarnowane łaski. Prosimy:
– O łaskę Miłosierdzia, Bożego Pokoju i Miłości dla nas i naszych rodzin, Ojczyzny i dla całego świata.
– O łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych i ratunku przed upadkiem moralnym dzieci i młodzieży.
– Aby zgodnie z Wolą Nieba i pragnieniem dzieci Bożych, Jezus Chrystus jak najszybciej został ogłoszony Królem Polski i razem z Maryją Królową Polski wyzwolił nasz naród z upadku moralnego, duchowego i gospodarczego oraz niebezpieczeństwa utraty wolności.
– O Dary Ducha Św. dla rządzących Państwem Polskim, aby dbali o dobro narodu, którego fundamentem jest Chrystus i Jego Ewangelia, a nadrzędnymi prawami są Prawa Bożych Przykazań.
– O Dary Ducha Św. dla Kapłanów i całego Duchowieństwa, aby zawsze byli wierni Chrystusowi, Jego Wikariuszowi Janowi Pawłowi II. Aby w tej godzinie ciemności byli dla wiernych solą i światłem i nie wprowadzali do Tradycji Kościoła zgubnego modernizmu, fałszywego ekumenizmu, braku uszanowania dla Jezusa w Eucharystii i innych błędów, lecz bronili Prawdy i Wiary.
– O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.
– O potrzebne łaski, siły i wytrwanie dla Ojca św. Jana Pawła II, aby całą swoją Misję wykonał zgodnie z Wolą Bożą.
– O oddalenie i złagodzenie Gniewu Bożego nad grzesznym światem.
– O szybki Triumf Najświętszych serc Jezusa i Maryi.

Pan Jezus (9.IX.78 r.):”… Wzywajcie tych obu Moich Zastępców, którzy są w Niebie i których zadaniem jest ratowanie dusz! Tysiąckrotnie będę was błogosławił za każde wezwanie skierowane do nich z intencją wspierania ich w ich zadaniu

Kategoria: