MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Boże, Ty udzieliłeś Świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinę śmierci. Spraw, prosimy, Cię, aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Święty Ojcze Benedykcie módl się za nami.

Kategoria: