ŚWIĘTY JÓZEF – TELEGRAM – PIĘĆ WESTCHNIEŃ DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Patronem Czasów Ostatecznych, Patronem Rodzin. Postrachem Szatanów.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy, wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej Opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę……Pospiesz mi na ratunek, święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. O św. Józefie, Przyjacielu Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła św. na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie…………….Święty Józefie ratuj nas W życiu, w śmierci, w każdy czas!

 

Pięć westchnień do św. Józefa
Św. Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę. Św. Józefie, uproś mi tę łaskę, abym tak jak Ty – umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. Św. Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość, proszę Cię, strzeż mej czystości. Św. Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. Św. Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef! Amen.

* * *

Święty Józefie, Twoja Moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe. Spójrz z Ojcowską troskliwością na wszystkie nasze potrzeby. Amen.

Kategoria: