RÓŻANIEC DO NAJCZYSTRZEGO SERCA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Na Krzyżyku:
Ojcze Nasz...
Na trzech małych paciorkach:
1) Najczystsze Serce Św. Józefa - módl się za nami,
byśmy zawsze wypełniali Wolę Bożą
2) Najczystsze Serce Św. Józefa - módl się za nami,
byśmy doszli do świętości.
3) Najczystsze Serce Św. Józefa - módl się za nami,
byśmy zachowali czystość serca.
Chwała Ojcu...
Na dużych paciorkach:
Zdrowaś Maryjo... (lx)
oraz:
Najczystsze Serce Św. Józefa módl się za nami i wstawiaj się za nami.
Na małych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Józefie, wspierajcie nas teraz i w godzinę śmierci naszej.
Po dziesiątkach:
Chwała Ojcu...
Na zakończenie:
Niechaj zjednoczone Serca Jezusa, Maryi i Józefa rządzą nami teraz i zawsze. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju. Amen.