KORONKA NIEWOLNICTWA MARYJNEGO MAGNIFICAT

Na każdym z dwunastu paciorków:
Zdrowaś Maryj o…
Na Medaliku:
Nie bądź porywczy w Swoim Sądzie nad tymi, którzy należą do Mnie, a którzy są i Twoją własnością. Pozwól każdej duszy przyjść do mnie, by Cię mogła kochać, adorować i uznawać za swojego Boga przez Moje Niepokalane Serce. Pozwól jej przyjąć łaskę pokory, by stała się niewolnicą Twojej Miłości. Ofiaruję Ci Moje Niepokalane Serce ze wszystkimi Twoimi dziećmi, które są w Nim i błagam Cię, byś przyjął je, oczyścił każde z nich i prowadził drogą uświęcenia. Błagam Cię także, byś pozwolił im przyjść do stóp Twojego Krzyża, gdzie i Ja jestem. Niech bojaźń przed obrażaniem Ciebie przeniknie ich dusze i serca. Ofiaruję Ci każde z nich w tym dniu, w którym Ty, w Twej Chwale, pełnej Majestatu, uczciłeś Twój ą uniżoną Służebnicę. Moja dusza uwielbia Twój ą Chwałę. Niechaj te róże, które Moje dzieci przynoszą Mi w tym dniu, także uwielbiają Ciebie. Niech piękność każdej z nich będzie opiewana w Niebie. O Panie, usłysz Moją modlitwę. Proszę Cię przez Moje Niepokalane Serce, racz pobłogosławić Moje dzieci na całym świecie. Niech one będą jedno we Mnie, jak Ty jesteś jedno w Twej pokornej i uniżonej Służebnicy, którą nazwałeś „Przybytkiem Twojej Obecności”. Niechaj wiara, która mieszka na tej ziemi, zostanie wywyższona i oceniona. O Mój Boże i Mój Zbawicielu, ofiaruję Ci wszystkich, których umieściłeś we Mnie”.
Również na Medaliku:
„Uwielbia dusza Moja Pana i rozradował się duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim. Iż wejrzał na uniżenie służebnicy Swojej. Bo odtąd błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody. Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte Imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc Swego ramienia. Rozproszył pysznych w zamysłach ich serc. Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych. Łaknących obdarzył dobrami, a bogaczy z niczym odprawił. Przygarnął w opiekę Izraela, sługę Swego, pomny na miłosierdzie Swoje. Jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.

Kategoria: