LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Ojcze, z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata,
Boże, Duchu święty,
Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się nad nami
Święty Abrahamie, módl się za nami.
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy,
Święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu, módl się za nami.
Święty Mateuszu, módl się za nami.
Wszyscy święci apostołowie, módlcie się za nami.
Święty Łukaszu, módl się za nami.
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario, Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.
Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, Święty Polikarpie, Święty Justynie,
Święty Wawrzyńeze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Światy Maksymilianie,
Święty Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.
Święty Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.
Święci Leonie i Grzegorzu,
Święty Ambroży, módl się za nami.
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazylii i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święty Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Szarbelu,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Janie Mario Yianneyu
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sjeneńska,
Święta Tereso z Avili,
Święta- Faustyno,
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Bądź nam miłości w, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post Święty,
Przez Twój Krzyż i Mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie,
Przez Zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w Chwale,
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w Swojej świętej służbie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi.
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie,
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie Nieba.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych
i dobrodziejów, od wiekuistego potępienia.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.:
Okaż nam, Panie, niewysłowione Miłosierdzie Twoje; niech nas ono wyzwoli ze wszystkich grzechów i zasłoni przed karami, na które zasługujemy. Wszechmogący, wieczny Boże, który Swą władzę rozciągasz nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie wszystkim, co dzięki swej wierze i dobrym uczynkom mają należeć do Ciebie, najpokorniej Cię błagamy, aby wszyscy ci, za których się modlimy, czy na tym świecie jeszcze żyją, czy też przeszli już do wieczności, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich dostąpili z Twej łaskawości przebaczenia wszystkich swoich grzechów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki, wieków. Amen.
„Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!”

Modlitwa
Ojcze wszelkiego miłosierdzia, Ty wzbudziłeś wśród nas Twoją służebnicę Siostrę Marię Konsolatę Betrone dla rozpowszechniania w świecie nieustannej miłości do Twojego Syna Jezusa na prostej drodze ufności i miłości. Także nas prowadź Twoim i Duchem i uczyń zdolnymi do bycia płomiennymi świadkami Twojej miłości i w Twojej niezmiernej dobroci udziel przez jej wstawiennictwo łask, których potrzebujemy dla naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kategoria: