KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Na krzyżyku:
Wierzę w Boga... l x Ojcze nasz... l x Zdrowaś Maryjo... l x Chwała Ojcu...
Na małych paciorkach (10 x):
Boskie Serce Jezuska narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi Panny w stajence Betlejemskiej - Pobłogosław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga.
Na dużych paciorkach i na zakończenie:
l x Ojcze nasz... l x Zdrowaś... l x Chwała Ojcu...